Trådført Alarmpakker Terxon SX

Terxon SX alarmpakke med opkaldsmodul

Terxon SX alarmpakke indeholder alle...

4.653 Kr.
Pris: 3.490 Kr.

Produktdetaljer

Terxon SX alarmpakke med sirene

Terxon SX alarmpakke indeholder alle...

3.721 Kr.
Pris: 2.790 Kr.

Produktdetaljer

Terxon SX basissæt

Terxon SX basissæt med sirene er en...

2.975 Kr.
Pris: 2.231 Kr.

Produktdetaljer

Terxon SX alarmcentral

Alarmcentralen Terxon SX er en...

1.389 Kr.
Pris: 1.042 Kr.

Produktdetaljer

Terxon SX/MX LCD-betjeningsenhed

Denne LCD-betjeningsenhed er et...

736 Kr.
Pris: 600 Kr.

Produktdetaljer

Proximity Chip nøgle

Chipnøglen er tilbehør til Secvest...

119 Kr.
Pris: 89 Kr.

Produktdetaljer